1. Home
 2.  » 
 3. Wie zijn wij
 4.  » 
 5. Expertorganisatie
 6.  » 
 7. Innovatie en samenwerking
 8.  » 
 9. Innovatie
 10.  » Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In onze organisatie kijken we niet alleen wat goed is voor nu, maar ook naar wat goed is in de toekomst. We zoeken gericht naar mogelijkheden om recht te doen aan mens, aarde en een gezond resultaat en dagen elkaar en ook andere bedrijven en organisaties uit om hierin mee te gaan.

Een kijkje in de toekomst:

 • Duurzaamheid zit in het DNA van De Zijlen
 • In 2030 hebben we minimaal 49% CO2 gereduceerd ten opzichte van 2018
 • In 2050 zijn we voor minimaal 95% CO2-neutraal en daarnaast een circulaire organisatie
 • Onze gebouwen en het vervoer zijn duurzaam ingericht
 • De omgeving en het milieu dragen bij aan de gezondheid van onze cliënten en medewerkers

Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze organisatie en doen wij met elkaar.
In 2021-2025 focussen op een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen worden ook door de VGN benoemd in het werkprogramma duurzaamheid 2021-2025 en de Green Deal Duurzame Zorg. Hieronder de onderwerpen met daaronder een toelichting:

CO2-uitstoot verminderen

We willen in 2030 49% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2018 en in 2050 95% minder.
Hieronder het verloop van de CO2-uitstoot in 2018, 2019 en 2020:

 

 

 

 

 

Een greep uit onze doelstellingen. Bij nieuwbouw streven wij naar het meest energiezuinige gebouw welke ‘2050-proof’ is (nul op de meter en gasloos) in combinatie met een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Daarnaast hebben onze nieuwe bestaande locaties minimaal energielabel A. Ook zijn we bezig om het cliënten- en dienstenvervoer zo milieuvriendelijk mogelijk in te richten. Tot slot willen we zuiniger omgaan met energie in de gebouwen (verwarming, ventilatie en apparatuur).

Circulaire bedrijfsvoering

Doel is om ieder jaar meer afval te scheiden. Ook zijn we bezig om te kijken hoe we zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Verder wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten (o.a. nieuwbouwproject Appingedam) waar mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte en herbruikbare materialen.

Gezondmakende leefomgeving en milieu

We zijn bezig met het inzichtelijk maken van de regelingen voor ventilatie en verwarming. Het comfort van de cliënt en de medewerkers zijn hierin uiteraard het belangrijkste. Ook willen we de omgeving zo groen en gezond mogelijk aankleden. Hierbij moet gedacht worden aan een plukbos en een dierenweide. Tevens willen we meer plantaardige voeding aanbieden.

Gedrag en bewustwording

Doel is dat cliënten en medewerkers zich bewust zijn van hun mogelijkheden die zij kunnen uitoefenen om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. We gaan leuke workshops organiseren, zodat we samen een stap kunnen zetten naar een duurzame organisatie.

Samenwerking met andere organisaties

We voeren ieder jaar gesprekken met andere organisaties over het onderwerp. Zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen motiveren stappen te zetten op dit gebied.

Duurzaamheidsteam

We hebben een duurzaamheidsteam opgericht samen met locatiehoofden, cliënten, een medewerker van Facilitaire Zaken, een medewerker van Financiën en een medewerker Vastgoed. Het duurzaamheidsteam bestaat uit enthousiaste ambassadeurs die bezig zijn met duurzame acties vanuit het actieplan en ondersteunt locaties bij duurzame ideeën welke zij willen uitvoeren.

Resultaten 2021

In 2021 zijn er veel mooie resultaten behaald. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de vervoersmiddelen van de ondersteunende diensten vervangen door elektrische vervoersmiddelen. Ook hebben we elektrische fietsen bij het hoofdkantoor staan waar medewerkers gebruik van kunnen maken voor de ritjes tussen de locaties. Tot slot hebben we een Routekaart Vastgoed opgesteld met daarin een te doorlopen route om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten en in 2050 95% minder.

Plannen 2022

Ook voor het jaar 2022 staan er weer veel mooie acties in de planning. Zo gaan we onder andere een pilot doen met workshops voor en door cliënten op het gebied van energie, afval of voeding. Daarnaast worden er ook online workshops aangeboden aan medewerkers.
Ben je benieuwd naar de rest van de acties voor het jaar 2022. Bekijk dan ons actieplan.

Mocht je leuke ideeën, tips of vragen hebben over het thema. Aarzel niet en neem contact op via: samenduurzaam@dezijlen.nl.