1. Home
  2.  » 
  3. Corona
  4.  » Brief aan ouders/verwanten

Brief aan ouders/verwanten

vrijdag 18 december 2020 | Corona, Informatie voor ouders en anderen, Nieuws

De komende dagen zal vanuit de locaties deze brief aan ouders/verwanten gemaild of gestuurd worden. In de brief geven we een update ten aanzien van de corona-maatregelen en vaccinatie. Hiernaast ook aandacht voor de aanvullende diensten van De Zijlen, donorregistratie en de nieuwe wet zorg en dwang.

Beste verwanten en vertegenwoordigers, Sinds 15 december is Nederland op slot en dat raakt ons allemaal. Wat dit betekent voor onze afspraken met onze cliënten en u als verwanten/vertegenwoordigers leest u in deze brief. Op onze website staan ook altijd de actuele afspraken. Hiernaast besteden we in deze brief aandacht aan de aanvullende diensten van De Zijlen, donorregistratie en de nieuwe wet zorg en dwang.

Corona-maatregelen

Bezoek

We vinden het belangrijk dat u uw verwant kunt blijven bezoeken. Onze bestaande bezoekregeling blijft dan ook van kracht. Dit betekent dat per cliënt maximaal twee bezoekers per dag welkom zijn. Dit geldt ook voor de feestdagen. Het hoeven niet steeds dezelfde personen te zijn. We vragen u wel het bezoek af te stemmen met de locatie. Voor het bezoek maakt u van tevoren een afspraak. Ook blijft gelden dat de hygiënemaatregelen worden gevolgd, 1,5 meter afstand wordt gehouden en een mondkapje wordt gedragen (beschikbaar op de locatie) en als u klachten heeft blijft u thuis. Besmettingen op locaties Ondanks alle maatregelen hebben we helaas op een aantal locaties te maken (gehad) met COVID -19 besmette cliënten. Gelukkig kunnen we melden dat de cliënten tot nu toe milde klachten hebben of inmiddels bijna allemaal weer beter zijn. Ook een aantal medewerkers is besmet geraakt. Op de betreffende locaties treffen we direct maatregelen om de COVID-uitbraak in te dammen. Familieleden zijn hierbij steeds op de hoogte gehouden en betrokken.

Vaccinatie

De komende dagen en weken zal er steeds meer duidelijkheid komen over het vaccin tegen COVID-19. Wat we nu weten is dat eerst zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Zij vormen een “ringbescherming”. Cliënten zullen daarna worden gevaccineerd. De vaccinatie is niet verplicht. De aanpak van de vaccinatie van medewerkers en cliënten wordt op dit moment verder uitgewerkt door de overheid. Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons over de vaccinatie en wat dat betekent. Zodra er meer duidelijk is over het vaccineren gaan wij met onze cliënten en/of verwanten/vertegenwoordigers in overleg of cliënten de vaccinatie willen.

Aanvullende diensten

De Zijlen biedt cliënten aanvullende diensten aan die niet vergoed worden uit de Wet langdurige zorg. Het gaat om diensten zoals kleding wassen en inboedelverzekering. Elke cliënt of wettelijk vertegenwoordiger kan zelf besluiten van deze diensten wel of geen gebruik te maken. In de bijlage vindt u de folder met de aanvullende diensten en de nieuwe tarieven voor 2021.

Donorregistratie

Sinds september 2020 is de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Orgaandonatie is een persoonlijke beslissing en daar hebben we als De Zijlen geen rol in. Wel willen we via deze weg u als wettelijk vertegenwoordiger erop wijzen dat u in overleg met de cliënt een keuze kunt vastleggen in het Donorregister. Wanneer geen keuze wordt vastgelegd zal de cliënt worden geregistreerd als iemand die ‘geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie’. Dit betekent dat organen na overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Orgaandonatie is alleen aan de orde bij een overlijden in het ziekenhuis. De arts in het ziekenhuis zal dit altijd met de familie bespreken. Wanneer de cliënt wilsonbekwaam is, kan de verwant/vertegenwoordiger de keuze maken via een schriftelijk formulier. Een registratie kan te allen tijde veranderd worden. Ook als u met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het register staat. Kijk op www.donorregister.nl voor meer informatie en registratie. Voor cliënten is over de donorwet een animatie gemaakt: www.hoewerktorgaandonatie.nl.

Wet zorg en dwang

Sinds dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in de gehandicaptenzorg van toepassing. De zorg voor mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Het uitgangspunt van de Wzd is vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan. Soms kunnen mensen niet zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners en vertegenwoordigers helpen hen dan bij die keuzes. De Zijlen heeft haar beleid – met instemming van de CMR- hierop aangepast.

Voor ouders/verwanten en cliënten is er een folder gemaakt over de nieuwe wet. Deze folder is toegevoegd aan deze brief. Naast de betekenis van de nieuwe wet wordt daarbij ook informatie gegeven over de cliëntvertrouwenspersoon en de klachtenprocedure.

Tot slot

We blijven de coronarichtlijnen van de RIVM, GGD en VGN volgen. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u
altijd bij het locatiehoofd terecht. Als er belangrijke wijzigingen zijn dan brengen we u uiteraard via uw
locatiehoofd of pb’er op de hoogte.

Samen moeten we deze coronacrisis ook de komende maanden het hoofd bieden. Mocht u goede ideeën
hebben om, juist in deze tijd, extra aandacht aan elkaar te kunnen besteden dan horen we dat graag.

Graag wens ik u en uw naasten ondanks alles fijne kerstdagen en al het goeds voor 2021.
Houd aandacht voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Regieteam, CMR en OR,

E. Zwennis
Raad van bestuur

 

Alles is Wonderland in première

Alles is Wonderland in première

Op 29 maart 2024 gaat 'Alles is Wonderland' in première. Het is een inclusieve film over anders kijken. Een aantal cliënten van De Zijlen is te zien in de film. Alles is Wonderland is gemaakt voor...