Algemeen

Deze website bevat informatie afkomstig van Stichting De Zijlen. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze voorwaarden.

Geen aansprakelijkheid

Het materiaal is zorgvuldig en nauwkeurig samengesteld en gepubliceerd. De Zijlen is in geen enkel geval aansprakelijk voor incorrecte en/of incomplete informatie dan wel voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. De Zijlen behoudt het recht om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in alle informatie op deze website aan te brengen.

De Zijlen behandelt alle binnengekomen post en e-mail vertrouwelijk. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De Zijlen kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld. De opgegeven naam-, adres- en telefoonnummersgegevens voor beantwoording van een e-mail gebruikt De Zijlen alleen voor dit doel.

Informatie van derden

Deze website geeft links naar andere websites die door andere partijen dan De Zijlen worden geëxploiteerd. De Zijlen verstrekt een dergelijke link uitsluitend voor het gebruikersgemak. De Zijlen heeft geen zeggenschap over deze websites. De Zijlen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Auteursrecht

Alle op deze site verstrekte informatie, waaronder teksten, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal zijn eigendom van De Zijlen en worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van De Zijlen.