1. Home
  2.  » 
  3. Corona
  4.  » Versoepeling coronamaatregelen

Versoepeling coronamaatregelen

vrijdag 8 april 2022 | Corona

Nu de landelijke maatregelen zijn afgeschaft en er alleen adviezen gelden, staan we bij De Zijlen voor de vraag waar we kunnen versoepelen. We zoeken naar nauwe aansluiting met de maatschappij, waarbij we rekening houden met het gegeven dat we een zorginstelling zijn.

Maatregelen die vanaf nu gelden

  1. Medewerkers dragen alleen nog mondneusmasker binnen 1,5 meter zorg en contact met cliënten, zoals hulp bij ADL.
  2. De organisatie van werk- en dagbesteding is aangepast en volgens de afspraken die gemaakt zijn in de Zorgplanevaluaties uitgevoerd.
  3. Tijdens het vervoer is mondneusmasker niet langer verplicht voor cliënten. Tijdens het in en uit de bus begeleiden draagt de chauffeur nog wel een mondneusmasker (binnen 1,5 meter van cliënt).
  4. We blijven testen bij klachten. Als de test positief is, blijf je 5 dagen in isolatie. Als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan een medewerker gevraagd worden toch te komen werken.
  5. Algemene basisregels voor hygiëne blijven belangrijk. Ook blijf je de mogelijkheid houden een zelftest mee te nemen van de locatie, zodat je voorafgaand aan je dienst kunt testen.

En, we hebben respect voor elkaar; een ieder kan aangeven om toch 1,5 meter afstand te willen houden of toch een mondneusmasker te dragen.

Voortgang MFC Sintmapark

Voortgang MFC Sintmapark

Het nieuwe Multifunctioneel Centrum (MFC) op Sintmapark vordert al goed. Sintmapark is het vernieuwde gedeelte van de wijk Sintmaheerdt. In oktober 2021 werd het hoogste punt van het nieuwe MFC...