1. Home
  2.  » 
  3. Nieuws
  4.  » Samenwerking complexe VG doelgroep in Noord-Nederland

Samenwerking complexe VG doelgroep in Noord-Nederland

donderdag 11 mei 2023 | Nieuws

De Zijlen, Alliade, Vanboeijen en Trajectum hebben de handen ineengeslagen om de zorg voor cliënten met een verstandelijke handicap en moeilijk verstaanbaar gedrag te verbeteren. Door kennis en expertise te bundelen willen de vier organisaties de komende jaren een expertisenetwerk rondom de complexe VG-doelgroep in Noord-Nederland vormen. Op 31 januari 2023 werd deze ambitie door de bestuurders Melina Rakic, Eric Zwennis, Vincent Maas en Yonas Tewelde vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Een eerste stap die is gezet in de samenwerking is het opzetten van een expertisenetwerk rondom de complexe VG-doelgroep met een verslaving. Het expertisenetwerk is opgezet in samenwerking met VNN. De komende maanden zal het expertisenetwerk professionals met vragen op het gebied van VG en verslaving gaan adviseren. Een tweede stap in de samenwerking is het vormgeven van een modulair opleidingsprogramma voor zij-instromers op de afdelingen waar cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag wonen. Verwachting is dat in het najaar de eerste zij-instromers op deze nieuwe wijze opgeleid en geworven worden.

De organisaties zijn verheugd de krachten te bundelen en de zorg voor de complexe VG-doelgroep gezamenlijk steeds verder te verbeteren.

Kor de Groot nieuw lid raad van toezicht De Zijlen

Kor de Groot nieuw lid raad van toezicht De Zijlen

Met ingang van 1 maart 2023 treedt Kor de Groot toe als lid raad van toezicht bij De Zijlen. Hij volgt daarmee Edwin Sinnema op, die vertrekt vanwege het aflopen van zijn tweede zittingstermijn. Kor...

Beveiligingsincident Carenzorgt

Beveiligingsincident Carenzorgt

Nedap, leverancier van Carenzorgt, is getroffen door een beveiligingsincident in het systeem. Hierdoor zijn dossiers van verschillende zorgaanbieders ongeoorloofd ingezien. Helaas waren daar ook...