In alfabetische volgorde zijn de behandelaren binnen De Zijlen:

 • Antroposofisch verpleegkundige
 • Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Diëtist
 • EMDR-therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Gedragsdeskundige/behandelcoördinator
 • Huisarts
 • Logopedist
 • Muziektherapeut
 • Praktijkassistenten
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut Sensorische Informatieverwerking (SI)
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialist en physician assistant

Ook kun je rechtstreeks – zonder verwijzing of indicatie – een beroep doen op de:

 • Geestelijk verzorger
 • Medewerker Vorming & Educatie

Zo werken wij
De behandelaren stellen in overleg een behandeldoel en een behandelplan op. Deze worden op vooraf afgesproken data geëvalueerd. Alles wordt vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier (Ons).

Verwijzing of indicatie
Een behandeling gaat van start na een verwijzing of indicatie. Vervolgens worden het nut en de noodzaak van de behandeling besproken. De resultaten van dit gesprek worden vastgelegd en geëvalueerd tijdens een zorgplanevaluatie of een multidisciplinair overleg. De gedragsdeskundige/behandelcoördinator voert de regie.