1. Home
  2.  » Gezinsbegeleiding (Ilmarinen)

Gezinsbegeleiding (Ilmarinen)

Gezinsbegeleiding bij u thuis

Ilmarinen biedt gezinsbegeleiding bij u thuis. Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de gezinssituatie vragen extra specifieke zorg en aandacht. Praktisch in de dagelijkse verzorging, maar ook in de omgang en de opvoeding. Soms hebben ouders van kinderen die nog thuis wonen extra hulpvragen. Vragen over de dagelijkse verzorging, of bijvoorbeeld over de omgang en de opvoeding.
Met de gezinsbegeleiding thuis helpen we ouders om de draaglast te verlichten. Om te voorkomen dat het later niet meer gaat. Of als tijdelijke oplossing als een kind/jongvolwassene op een wachtlijst voor (dag)opvang staat.
U kunt ook gebruik maken van de gezinsbegeleiding van Ilmarinen als uw kind geen gebruik maakt van de dagbesteding van Ilmarinen.

Wanneer kunt u een beroep op ons doen?

Vroeghulp
Vanaf het allereerste moment dat u weet – of vermoedt – dat uw kind een handicap heeft, kunt u een beroep op ons doen.

Overbruggingszorg
Zodra een kind op de wachtlijst staat voor plaatsing binnen Ilmarinen, onderhoudt een medewerker van de gezinsbegeleiding contact met het gezin en kijkt waar hulp geboden kan worden.

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
De hulp van PPG binnen Ilmarinen is gericht op gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en de omgang met hun kind met een verstandelijke beperking. Vaak is die problematiek meervoudig. De hulp richt zich op de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling gestimuleerd kan worden en het verbeteren van de relaties binnen het gezin.

Heilpedagogische vaardigheden
Wij helpen ouders bij het aanleren en toepassen van deze vaardigheden. Dit zijn bijvoorbeeld inwrijvingen, wikkels en baden en bij de keuze van speelgoed, kleding en voeding.

Gezinscoördinator, advies en informatie
Een kind met een complexe beperking vraagt vaak een veelheid aan hulpverleners. De gezinscoördinator helpt bij de planning en coördinatie van alle hulpverlening en begeleiding rond het kind en het gezin.

Groepsgesprekken met ouders
Elk jaar organiseren we een aantal gespreksrondes voor ouders van een kind met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.