Goed vertegenwoordigd

De Zijlen wil graag dat iedere cliënt zoveel mogelijk zelf beslissingen kan en mag nemen, bijvoorbeeld over de daginvulling en over het zorgplan. De cliënt bepaalt zelf wat hij of zij graag wil. Soms zijn mensen met een verstandelijke beperking niet altijd in staat om hun eigen belangen goed te behartigen. Daarom is het belangrijk dat ze ook een vertegenwoordiger hebben, die dit samen met of voor hen kan doen. Deze vertegenwoordiger is voor De Zijlen niet alleen een belangrijke gesprekspartner, maar – met de cliënt – vooral ook een kritische mee-beslisser. De uitgangspunten van De Zijlen zijn:

    • Zelf beslissen waar mogelijk, alleen beschermen waar nodig.
    • Alle cliënten hebben in principe een vertegenwoordiger.

Wat is er mogelijk?

Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging mogelijk.
De meest voorkomende is de familievertegenwoordiging. De partner, een ouder of een ander familielid behartigt de belangen van de betrokkene.
Daarnaast zijn er drie vertegenwoordigers die door de kantonrechter worden benoemd: de curator, de bewindvoerder en de mentor.

 

Meer weten?

Op www.goedvertegenwoordigd.nl staat meer over diverse vormen van vertegenwoordiging. Of kijk op www.rechtspraak.nl.  Verder heeft  De Zijlen e.e.a. beschreven in het beleidsplan ‘Wilsbekwaamheid en goed vertegenwoordigd’.