1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » Aanmelden en dan?

Aanmelden en dan?

Hoe gaat het verder als je wilt aanmelden?

 

1. Contact

Je belt of mailt ons Clientservicepunt via 0594 850 552 of  infoclientservicepunt@dezijlen.nl.
Na het telefonisch contact komen wij bij je  thuis voor een oriënterend gesprek. We bespreken dan jouw ondersteuningswensen.

2. Locatiebezoek

Je bekijkt het brede aanbod aan diensten en locaties van De Zijlen. Je kunt samen met de consulent enkele locaties bezoeken en sfeer proeven. Wij vertellen je over de mogelijkheden.

3. Welkom

Als je hebt gekozen voor een locatie of dienst van De Zijlen, en de ondersteuning kan starten, dan wordt met jou op de locatie afspraken vastgelegd in een zorg en dienstverleningsovereenkomst. Als er op de locatie geen open plaats is, kom je eerst op een wachtlijst. De cliëntconsulent onderhoudt dan contact met jou totdat je aan de beurt bent. In de tussentijd kan er ook overbruggingszorg worden geboden. Als je dit wenst zal de cliëntconsulent met jou de mogelijkheden doornemen.

Wachtlijst

De Zijlen heeft voor sommige locaties en ondersteuningsvragen een wachtlijst. Voor ondersteuning aan huis of voor dagbesteding kan alles meestal snel worden gerealiseerd. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met het Clientservicepunt.

Overeenkomst

Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst en in het zorgplan. In de algemene voorwaarden van De Zijlen staat onder welke voorwaarden De Zijlen zorg en ondersteuning biedt.

Zorgplan

Samen met de persoonlijk begeleider maakt uw zoon, dochter of familielid allereerst een zorgplan. Hierin staat wie de cliënt is, wat hij of zij kan, welke hulp nodig is en wat de cliënt graag wil leren en doen.

 

Cliënttevredenheid

Cliënten die bij het wonen en werken worden begeleid door De Zijlen geven de kwaliteit van hun leven een ruime voldoende. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ben ik tevreden?’ dat begeleiders jaarlijks, samen met cliënten, uitvoeren.

Financiering en indicatie

De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van het soort ondersteuning, kunt u kiezen uit ‘zorg in natura’ of een Persoonsgebonden budget (Pgb). Kiest u voor ‘zorg in natura’? Dan rekent De Zijlen af met het Zorgkantoor.

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de Wlz-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Goed vertegenwoordigd

De Zijlen wil graag dat iedere cliënt zoveel mogelijk zelf beslissingen kan en mag nemen. Het is belangrijk dat ze ook een vertegenwoordiger hebben.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Carenzorgt

Meekijken in het digitale cliëntdossier kan via Carenzorgt. Ook kunt u informatie delen of berichten versturen.