De organisatie

Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij.

We helpen mensen daarbij. In de provincie Groningen bieden we het allemaal: wonen, logeren kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding.

Visie 

De Zijlen vindt dat iedereen, met of zonder beperking, van betekenis is en een plek verdient in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier, gericht op een goed leven.

Raad van bestuur

De Zijlen heeft een eenhoofdige raad van bestuur.
De voorzitter is Eric Zwennis.  

Raad van toezicht

De Raad van toezicht (RvT) houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT houdt toezicht op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn.

Ontstaan en logo

Het draait allemaal om de juiste balans. Dit geldt ook voor de zorg die De Zijlen biedt. In de ruimte voor wonen en leven met voldoende ondersteuning is het net als bij de zijlen in het Groninger landschap.

Het organogram

ANBI

De Zijlen is een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg volledig inzet voor het algemeen belang.