1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » 
  5. De organisatie
  6.  » ANBI

ANBI

Wat is een ANBI?

De Zijlen is een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg volledig inzet voor het algemeen belang.

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van De Zijlen is 8052.97.558.