1. Home
 2.  » 
 3. Wie zijn wij
 4.  » 
 5. De organisatie
 6.  » Raad van toezicht

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de raad van bestuur. De RvT houdt toezicht op de strategie, op de prestaties en op de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke thema’s zijn. De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder. Gedurende het jaar wonen delegaties van de RvT vergaderingen bij van de bestuurder met de ondernemingsraad, de centrale (cliënten) medezeggenschapsraad en het bestuur van de cliëntenvereniging.

Elk jaar legt de RvT een werkbezoek af waarbij de raad de gelegenheid krijgt zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, locaties bezoekt en cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers spreekt. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement RvT.

Jaarverslag

Elk jaar maakt de raad van toezicht van De Zijlen een jaarverslag. Lees hier het jaarverslag 2021.

Dhr. J.H. (Jan Henk) Bakker

Dhr. J.H. (Jan Henk) Bakker

Voorzitter

Lid remuneratiecommissie

 Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen
 • Voorzitter bestuur Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)
Mevr. E.B. (Elze) Klinkhammer

Mevr. E.B. (Elze) Klinkhammer

Lid op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad

Lid remuneratiecommissie
Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht stichting RTV Noord
Mevr. M.A.M. (Michèle) Garnier

Mevr. M.A.M. (Michèle) Garnier

Lid commissie kwaliteit en veiligheid

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
 • Lid RvT Scala Welzijn
Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema

Dhr. ir. E. (Edwin) Sinnema

Lid auditcommissie Finance & Control

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht Stichting FPC Van Mesdag kliniek
 • Directeur Het Behouden Huys
Mevr. Drs. T. (Trisha) Boer

Mevr. Drs. T. (Trisha) Boer

Lid auditcommissie Finance & Control
Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht CKC Drenthe
Dhr. K. (Kor) de Groot

Dhr. K. (Kor) de Groot

Lid auditcommissie Finance & Control

Nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht Openbaar Onderwijs Emmen
 • Voorzitter raad van toezicht Roelof van Echten College
 • Lid raad van toezicht Noordkwartier te Appingedam
 • Lid Curatorium Executive Master of Finance & Control

De RvT werkt met drie commissies:

Remuneratiecommissie (leden: Henk Bakker en Elze Klinkhammer)
Auditcommissie Finance & Control (leden: Edwin Sinnema en Trisha Boer)
Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid (leden: Michèle Garnier, Elze Klinkhammer, Trisha Boer)

Elke commissie heeft een reglement.