Duurzaamheid

Bij De Zijlen kijken we niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst. We begrijpen het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarom zijn we actief bezig met het implementeren van duurzame toepassingen binnen onze werkzaamheden. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op mens en milieu. We dagen niet alleen onszelf uit, maar vragen ook andere bedrijven en organisaties om met ons mee te doen.

Onze richting wordt bepaald door de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Van daaruit zetten we ons in om de volgende doelen te bereiken:

CO2-uitstoot verminderen

We hebben ons de afgelopen jaren gericht op het verbeteren van ons bestaande vastgoed, resulterend in een zeer duurzame vastgoedportefeuille die voortdurend verder wordt verduurzaamd. Onze ambitie is om in 2030 onze CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 2018 en om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Een deel van de vervoersmiddelen van de ondersteunende diensten is vervangen door elektrische voertuigen, en we bieden elektrische (leen)fietsen aan voor onze medewerkers in Tolbert en Leek.

Circulaire en maatschappelijk verantwoorde inkoop

Ons doel is om circulair en verantwoord inkopen te bevorderen, waarbij duurzaamheid een essentiële rol speelt in zowel bestaande als nieuwe contracten. We streven ernaar om samen te werken met leveranciers die onze waarden op het gebied van duurzaamheid delen en altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om deze te integreren in onze inkoopprocessen.

Bewustwording over het klimaat vergroten

We vinden het belangrijk om bewustwording over het klimaat te vergroten, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Onze werkgroep duurzaamheid houdt zich actief bezig met het ondersteunen van locaties bij het implementeren van duurzame ideeën en uitvoeren van wettelijk verplichtingen. We organiseren ook evenementen zoals een boomplantdag. Om bewustwording bij cliënten te bevorderen, maken we voor hen aansprekende filmpjes die bij ZijlnieuwsTV worden uitgezonden.

Duurzame inzet van ons personeel

We streven ernaar om duurzaamheid toe te passen in de inzet van ons personeel. We willen dat medewerkers gezond en vitaal bij De Zijlen kunnen werken. Daarom hebben medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van een gezondheidscheck of een workshop mentale gezondheid. Ook in gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers in duurzame inzetbaarheid een terugkerend onderwerp. Bij problemen of te preventie van uitval kunnen medewerkers gebruik maken van bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologen en coaches. Verder hebben we ook een Bedrijfsopvangteam (BOT) waar medewerkers terecht kunnen als ze te maken hebben gehad met (agressie)incidenten op de werkvloer.

Verminderen van milieubelasting door medicatie

We onderzoeken manieren om de verspilling van medicijnen tegen te gaan en zorgen voor een gepast voorschrijven en verstrekken van noodzakelijke medicijnen. Op deze manier dragen we bij aan het verminderen van de milieubelasting die gepaard gaat met medicatie.

Bij De Zijlen streven we ernaar voortdurend te verbeteren en onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder uit te breiden. In 2024 gaan we onderzoeken of het haalbaar is om het ‘brons’-certificaat van de Milieuthermometer Zorg te behalen, binnen de beschikbare mogelijkheden. Bovendien streven we naar de bouw van energiezuinige gebouwen die ‘2050-proof’ zijn en een gezond woon-, werk- en leefklimaat bieden.

Wij geloven dat duurzaamheid een verantwoordelijkheid is die we samen moeten dragen. We zijn vastbesloten om positieve veranderingen te realiseren voor een betere toekomst.