1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » 
  5. Expertorganisatie
  6.  » Doelgroepen en methodieken

Doelgroepen en methodieken

Doelgroepen

De Zijlen is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking. We werken met voorkeursmethodieken voor:

  • cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)
  • cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB)
  • cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVG)
  • kinderen & jeugdigen
  • ouderen

We participeren in (wetenschappelijke) onderzoekslijnen en werken samen in de keten. En delen kennis met onze stakeholders.

Methodieken

Visie, beleid en methodieken zijn niet altijd direct zichtbaar in de dagelijkse zorg, maar geven wel veel sturing aan de kwaliteit van die zorg. In 2020 zijn we bij De Zijlen gestart met zorgprogramma’s. Een zorgprogramma beschrijft een systematische aanpak van de zorg en behandeling voor een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld een zorgprogramma voor ouderen.

Methodiek: LACCS

Met de LACCS-visie beoordelen begeleiders continu op basis van vijf gebieden waar het ‘goed voor elkaar is’ en waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze visie wordt vooral gehanteerd bij mensen die niet kunnen spreken en zich moeilijk kunnen uiten. Zoals de letters in LACCS aangeven gaat het om Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Is het op al die terreinen positief? Dan levert dat een belangrijke bijdrage aan een ‘Goed leven!’ van de cliënt.

Methodiek: Triple C

Op diverse woon- en dagbestedingslocaties van De Zijlen worden mensen begeleid op basis van Triple-C. Triple-C is een methodiek voor de begeleiding van mensen met een beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches – de begeleiders – ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle invulling van de dag, waarbij anders wordt gekeken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze succeservaringen opdoen. Hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als genezen niet meer mogelijk is. De Zijlen biedt cliënten in deze levensfase verlichtende of verzachtende zorg. Deze palliatief terminale zorg is gericht op het voorkomen of verminderen van lijden. Dit betekent aandacht hebben voor lichamelijke en psychische klachten. Ook richten de medewerkers zich op gevoelens van verdriet, angst en vragen over leven en dood van zowel cliënt als de naaste familie. De focus ligt op het hele welzijn van de cliënt, ook sociaal en spiritueel. De Zijlen werkt samen met andere hulpverleners in het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen.