1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » Onvrede, zorgen of klachten

Onvrede, zorgen of klachten

De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg voor en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. Natuurlijk kan het zo zijn dat cliënten of verwanten hier niet helemaal tevreden over zijn. We nodigen hen dan uit om hierover in gesprek te gaan, want dat is voor ons een kans om van te leren en verbeteren. We nemen onvrede, zorgen en klachten serieus.

Praat erover

Het beste kun je je klacht, onvrede of zorg bespreken met de persoon op wie dit betrekking heeft. Een open en eerlijk gesprek lost vaak al veel op. Komt je er samen niet uit? Dan kunt je de leidinggevende inschakelen of een vertrouwenspersoon.

Cliënt of verwant

Ik ben cliënt of verwant en heb een klacht. Wat kan ik doen?

Vrijwilliger

Ik ben vrijwilliger en heb onvrede, zorgen of een klacht. Wat kan ik doen?

Klokkenluidersregeling

Binnen De Zijlen is een integriteitcode vastgesteld. In deze code staan de afgesproken gedragsregels.