1. Home
 2.  » 
 3. Wie zijn wij
 4.  » 
 5. Onvrede, zorgen of klachten
 6.  » Ongewenste gebeurtenis

Ongewenste gebeurtenis

De Zijlen wil het graag weten wanneer er ergens in de organisatie sprake is van ongewenste gebeurtenissen. Alleen dan kunnen wij maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen.

Wat is een Ongewenste Gebeurtenis?

Een ongewenste gebeurtenis is een onbedoelde gebeurtenis. Bij De Zijlen spreken we van een ongewenste gebeurtenis als dit tijdens het zorgproces is gebeurd. Er zijn ernstige en minder ernstige ongewenste gebeurtenissen. Bij ernstige ongewenste gebeurtenissen kunt je denken aan:

 • Brand
 • Verstikking en bijna verstikking
 • Verdrinking en bijna verdrinking
 • Onverwachte overlijden cliënt
 • (vermoeden) Seksueel misbruik of onterechte beschuldiging daarvan
 • Fysiek gewelddadig gedrag met ernstige gevolgen
 • Andere gebeurtenissen die ernstig ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken en ernstige gevolgen hebben
 • (Verkeers-)ongeval, met ernstige gevolgen
 • Suïcide(-poging)

Melden om ervan te leren

Als er een ongewenste gebeurtenis gebeurd waar een medewerker bij aanwezig is, dan maakt hij/zij hier een melding van in het elektronisch cliëntendossier van De Zijlen. Een commissie binnen De Zijlen bekijkt de meldingen en signaleert en stelt verbeteringen voor. Zo leren we van gebeurtenissen en maken we de zorg beter.

Een ongewenste gebeurtenis melden

Verwanten, vrijwilligers en derden kunnen ook een ongewenste gebeurtenis melden bij De Zijlen. Kent u een situatie waarin sprake is van een ongewenste gebeurtenis, dan kunt u dit melden via het MOG-formulier. U kunt het formulier opvragen bij het secretariaat P&O, telefoonnummer (0594) 850 430 of e-mail secretariaatpeno@dezijlen.nl.