1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » Kwaliteit

Kwaliteit

Wij ondersteunen onze cliënten om zo goed mogelijk zelf vorm te geven aan hun leven. Dat doen we in samenwerking met de cliënt en met zijn verwanten. Om goede zorg te kunnen verlenen, werken we op verschillende manieren aan kwaliteit.

  • De medewerkers van De Zijlen stemmen elke dag hun werk af op de persoonlijke zorgvraag van de cliënt. We evalueren twee keer jaar de zorg met de cliënt en met zijn verwanten.
  • De Zijlen werkt met het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We schrijven elk jaar een Kwaliteitsrapport. Daarin beschrijven we wat goed gaat en wat beter kan.
  • We vinden scholing, coaching, uitwisseling van kennis en leren van elkaar belangrijk. Hier maken we bewust tijd voor.

Lees hier het kwaliteitsrapport van 2022.

Veilige zorg

We zorgen ervoor dat onze cliënten in een veilige omgeving kunnen wonen en werken. Daar doen we onder meer het volgende voor: