1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraden

Bij De Zijlen is cliëntenmedezeggenschap op verschillende niveaus georganiseerd. Allereerst en essentieel is uiteraard de dialoog tussen cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers. De centrale vraag is: Waarover wil jij praten en meebeslissen? De cliënt doet mee op zijn of haar niveau en praat mee over de thema’s die hij of zij aangeeft. Ouders/vertegenwoordigers doen mee vanuit het cliëntperspectief en staan zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Lokaal en centraal

Op lokaal niveau zijn er de lokale medezeggenschapsraden (LMR-en), die bestaan uit ouders en vertegenwoordigers. Zij bespreken de zaken die lokaal spelen. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) bespreekt alle zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten en die de hele organisatie raken. De CMR adviseert de bestuurders, die het advies meenemen bij hun beslissingen. De CMR en de LMR-en zijn cliëntenraden in de zin van de wet.

De CMR-leden

De Centrale Medezeggenschapsraad bestaat uit acht tot twaalf personen. Zij zijn ouders en verwanten van cliënten of mensen die een langdurige relatie hebben met een cliënt. Het streven is om vanuit elke regio vertegenwoordigers in de CMR te hebben. De CMR bestaat uit:

De heer Roland Wijmenga (onafhankelijk voorzitter)
Mevrouw Frieda Koops
De heer Jan Koopmans
Mevrouw Ditta Bolt
Mevrouw Renate Oosterhof
Mevrouw Ada van ’t Hoenderdal
Mevrouw Marjet Schumacher
De heer Cor Bouius

Contact

Hebt u belangstelling om zitting te nemen in de CMR of wilt u een vraag stellen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Centrale Medezeggenschapsraad, mevrouw Karin Slump, bereikbaar via telefoonnummer (0594) 850 407 of per e-mail: karin.slump@dezijlen.nl.

Familieparticipatie

Familieparticipatie is een belangrijk onderwerp bij De Zijlen. Familie is mede-zorgverlener, hulpvrager, betrokkene en expert. En voor onze cliënten een belangrijke bron van aandacht, zingeving en levensvreugde. Zij hebben een levenslange relatie met de persoon die wij bij De Zijlen onze zorg en aandacht geven. Hun ervaringen kunnen ons helpen bij de zorg voor hun dierbare.
Het verder ontwikkelen van familieparticipatie binnen De Zijlen is van groot belang. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de verwanten van de cliënt, als om de ondersteuning aan de verwanten.

Door de kennis en ervaring van de verwanten van cliënten beter in te zetten en ze te ondersteunen daar waar ze het nodig hebben, verbetert de kwaliteit van de zorg van de cliënt.

Samen met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) organiseert De Zijlen in 2021 een aantal bijeenkomsten waarin we met elkaar in gesprek gaan over (mede)zeggenschap, inspraak en familieparticipatie.

Cliëntenraad

Daarnaast heeft De Zijlen een cliëntenraad, opgericht voor en door cliënten. De cliëntenraad is een zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van alle cliënten die worden begeleid door De Zijlen. Het bestuur bespreekt onderwerpen die zij belangrijk vinden voor alle cliënten. Voorbeelden zijn: Mag ik mijn eigen begeleider kiezen?, privacy, betutteling, verhuizen, regie op eigen leven en veiligheid. Het bestuur komt tweewekelijks bij elkaar en spreekt eveneens met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en andere personen die zij uitnodigen. De cliëntenraad wordt ondersteund door een coach.