1. Home
  2.  » 
  3. Informatie voor ouders en anderen
  4.  » Brief over versoepelingen maatregelen

Brief over versoepelingen maatregelen

maandag 26 april 2021 | Informatie voor ouders en anderen

Beste verwanten en vertegenwoordigers,

Op 20 april was er weer een persconferentie waarin premier Rutte de eerste voorzichtige maatregelen aankondigde waarmee de samenleving stap voor stap geopend gaat worden. Positieve berichten waar we allemaal naar verlangen. Hopelijk zijn dit de eerste stappen naar een samenleving zonder coronamaatregelen.

Vaccinaties

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor minder mensen ziek zullen worden. De meeste cliënten die bij De Zijlen wonen zijn inmiddels twee keer gevaccineerd en daarmee beschermd. Cliënten die alleen dagbesteding hebben, logeren bij De Zijlen of ambulante zorg krijgen, zijn veelal nog niet gevaccineerd.
Zorgmedewerkers en behandelaren hebben de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. Degene die daar gebruik van hebben gemaakt, zijn éénmaal gevaccineerd en de tweede vaccinatie zal hopelijk snel volgen.

Waar staan we nu?

Bij De Zijlen zijn we ook stappen aan het zetten naar versoepelingen van onze maatregelen. Bij onze versoepelingen volgen we de adviezen die het OMT landelijk heeft afgegeven.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.

Bezoek

We zijn blij dat we kunnen melden dat onze bezoekregeling verruimd kan worden naar maximaal twee bezoekers per cliënt per dag. Deze bezoekers hoeven niet uit hetzelfde gezin te komen. Er blijven wel algemene regels voor bezoek gelden:

  • Volwassenen houden 1,5 m afstand.
  • Bezoek komt op afspraak.
  • Begeleiding doet voor het bezoek uitvraag naar ziekteverschijnselen.
  • Registratie vindt plaats aan de deur.
  • Dringend advies om mondkapjes te blijven gebruiken, ook in de leefruimte van de cliënt.
  • De algemene ruimtes en huiskamers blijven vooralsnog gesloten voor bezoek.

Deze regeling gaat pas in als de bezoekregeling op uw locatie is vastgesteld in afstemming met de LMR. Uw locatie maakt mogelijk afspraken op maat met de LMR, afhankelijk van doelgroep, risico’s en groepsgrootte.

Locatiebezoek behandelaren

Sinds deze week zijn de kinderdagcentra bij De Zijlen weer open. Dit betekent dat behandelaren zoals gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten etc. hun behandeling aan kinderen weer op locatie uitvoeren. Ook bezoeken de behandelaren vanaf nu weer meerdere woonlocaties en cliënten per dag. Uiteraard met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en met in achtneming van de hygiëneregels.

Meer informatie

Het laatste nieuws en onze brieven vindt u op onze website www.dezijlen.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd bij het locatiehoofd terecht of stel ze via corona@dezijlen.nl.
We gaan u de komende tijd regelmatig informeren over onze maatregelen en versoepelingen daarvan. Stapje voor stapje kunnen we hopelijk de coronamaatregelen steeds meer los laten.

Houd aandacht voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het regieteam, OR en de centrale medezeggenschapsraad,

Eric Zwennis,
Raad van bestuur

Klik hier voor de brief voor ouders/verwanten/vertegenwoordigers met daarin informatie over versoepelingen van onze coronamaatregelen o.a. ten aanzien van bezoek.