1. Home
  2.  » Ilmarinen Logeerhuis

Ilmarinen Logeerhuis

Logeerhuis voor kinderen met een handicap

Kinderen vinden logeren leuk. Een paar dagen bij opa en oma. Bij oom en tante of bij vrienden. Leuke dingen doen, nieuwe dingen beleven in een andere omgeving. En het is ook goed voor vader of moeder. Een paar rustige dagen, tijd voor elkaar. Even gelegenheid om weer op te laden.
Voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking is logeren in de eigen familie- of vriendenkring lang niet altijd mogelijk. Terwijl het voor deze kinderen en hun ouders ook belangrijk is.
Daarom is er voor hen een speciaal logeeradres: het logeerhuis van Ilmarinen.

Voor wie?

Het logeerhuis van Ilmarinen is bedoeld voor korte opvang van kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het logeerhuis biedt een gezellig en veilig thuis voor het kind en biedt het gezin rust en ruimte voor zaken die er anders niet van komen. Er is plaats voor 7 logees in de leeftijd tot 21 jaar.
Uw kind hoeft geen gebruik te maken van de dagbesteding van Ilmarinen om in aanmerking te komen voor een plaats in het logeerhuis.

Het logeerhuis

Het logeerhuis van Ilmarinen ligt in de groene wijk Vinkhuizen in Groningen. Er wordt veel zorg besteed aan de inrichting en sfeer binnen het logeerhuis. We vinden het belangrijk dat onze logees het een fijne plek vinden waar veiligheid en vertrouwen snel gevonden worden.

Dagprogramma

We gaan ervan uit dat de kinderen op normale werkdagen hun reguliere schema volgen en naar een kinderdagcentrum, school of werkplaats gaan. Het verblijf na schooltijd, werktijd en in de avonden is dan ook vooral gericht op ontspanning.
In het weekend of tijdens vakantieperiodes is het wezenlijk anders. Dan zorgen we voor een combinatie van activiteiten en ontspanning. De zaterdag en zondag hebben hun eigen ritme en sfeer. In het dag-, week- en jaarprogramma staan ritme en gewoonteleven centraal. We houden van huiselijkheid, zingen, feesten en uitstapjes in de buurt.

Openingstijden

Het logeerhuis is 365 dagen per jaar geopend. Op werkdagen gaan de loges zoveel mogelijk naar hun eigen school of dagbesteding. In de weekenden, op avonden, vrije dagen en tijdens de (school)vakanties verzorgt het logeerhuis het dagprogramma.

Vervoer

Het vervoer van en naar huis moet door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers zelf verzorgd worden.

Financiën 

De zorg die geleverd wordt door Ilmarinen wordt betaald via uw gemeente of Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft een geldige indicatie nodig. Klik hier voor meer informatie.

Informatie en reserveren

Of en wanneer er plaats is voor uw kind, hangt af van diverse factoren. Behalve de beschikbaarheid van een bed speelt ook de samenstelling van de groep een rol. In een kennismakingsgesprek kunnen we u hierover informeren. Als u overweegt uw kind aan te melden, neem dan gerust contact met ons op.
U kunt bellen met het Cliëntservicepunt: 0594 – 85 05 52.