1. Home
 2.  » 
 3. Op zoek naar zorg
 4.  » 
 5. Aanmelden en dan?
 6.  » Indicatie en financiering

Indicatie en financiering

Om bij De Zijlen te kunnen wonen, werken of gebruik te maken van de dagbesteding, is een indicatie of beschikking nodig. Dit geldt ook voor ambulante ondersteuning. De indicatie of beschikking is een soort toegangskaartje voor de zorg. Er zijn verschillende soorten: Wlz-indicatie, een Jeugdwetbeschikking of een Wmo-beschikking. De Zijlen helpt u graag bij de aanvraag.

Hoe verkrijg je een indicatie of beschikking?

Wmo Om een beschikking voor de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) te krijgen, ga je naar je gemeente, naar het Wij team of een Wmo-loket. Daar kun je aangeven dat je graag begeleiding wilt.
Wlz Een indicatie voor de Wlz (wet langdurige zorg) kun je aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg www.ciz.nl)ng wilt.
Jeugdwet Om een indicatie jeugdwet te krijgen, ga je naar je gemeente, naar het CJG, Wij team of Wmo-loket.

 

Wlz en Pgb

Als je een indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je, afhankelijk van het soort ondersteuning,  kiezen uit ‘zorg in natura’ of een Persoonsgebonden budget (Pgb).

 • Kiest u voor ‘zorg in natura’? Dan rekent De Zijlen af met het Zorgkantoor. In de zorgatlas staat het door Menzis Zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbod in onze regio. ‘Zorg in natura’ is altijd gecontracteerde zorg en heeft de volgende mogelijkheden:
  • Verblijf in een instelling
  • Volledig pakket thuis (vpt)
  • Modulair pakket thuis (mpt)
 • Bij een Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u het geld en rekent u zelf af met De Zijlen.

 

Meer weten?

Wil je meer lezen over indicaties? Download dan de brochure De wetten zorg en ondersteuning – eenvoudig uitgelegd.

 

Eigen bijdrage CAK

Wanneer je vanuit de Wlz of de WMO zorg ontvangt en boven de 18 jaar bent, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaal je zelf een deel van de kosten. Op de website van het CAK kun je door middel van de rekenhulp de hoogte van de eigen bijdrage berekenen. Kijk hiervoor op www.hetcak.nl.