1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » 
  5. Aanmelden en dan?
  6.  » Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de Wlz-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Zijlen biedt ze tegen betaling aan, aan alle cliënten. Of je er wel of geen gebruik van maakt, beslis je zelf of je ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Niemand is dus verplicht om er gebruik van te maken.

Welke aanvullende diensten biedt De Zijlen?

  • Kleding laten wassen
  • Gebruik wasmachine en/of droger
  • Inboedelverzekering
  • Begeleiding naar sociale activiteiten
  • Locatiegebonden afspraken.

Kijk voor meer informatie en de folder hier.