1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » 
  5. Aanmelden en dan?
  6.  » Zorgplan

Zorgplan

De Zijlen blinkt uit in intensieve en complexe zorg. Wij geven precies die begeleiding die naadloos aansluit op de behoefte van elk individu. Wij helpen mensen vooral om hun leven vorm te geven en hun eigen plek te vinden in de maatschappij. Met andere woorden: een leuk leven te leiden! Je voert als cliënt en verwanten zoveel mogelijk zelf de regie. Vanuit veiligheid gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden. Dat doen we respectvol en zorgvuldig. In ons logo staat niet voor niets: ‘met zorg in de samenleving’. Ons motto is ‘De Zijlen geeft kleur aan het leven’. Daar gaan we samen voor!

Zorgplan

Samen met de persoonlijk begeleider maakt uw zoon, dochter of familielid – waar nodig met steun van u – allereerst een zorgplan. Hierin staat wie de cliënt is, wat hij of zij kan, welke hulp nodig is en wat de cliënt graag wil leren en doen. De een wil bijvoorbeeld bij zijn ouders wonen en leren koken. De ander wil zelfstandig wonen en is blij met de hulp bij de opvoeding van de kinderen. Weer een ander heeft 24-uurs begeleiding en intensieve zorg nodig en wil beter leren praten. Daarom is het zorgplan van iedereen anders.

In gesprek

Eenmaal per jaar zitten we met elkaar aan tafel en bespreken we het zorgplan. Samen houden we goed in de gaten hoe het met de betrokkene gaat. Woont de cliënt prettig en krijgt hij nog steeds de juiste zorg en ondersteuning? Is de dagbesteding of het werk naar tevredenheid? Is er van alles bijgeleerd en is de tijd rijp om weer een stap vooruit te zetten? Als het nodig is betrekken we hier ook andere hulpverleners bij. Denk aan specialisten, zoals een logopedist, fysiotherapeut of gedragswetenschapper. Gemaakte afspraken leggen we vast. Zo is het voor iedereen duidelijk waar we vervolgens mee aan de slag gaan.

Altijd op de hoogte

Voor de medewerkers van De Zijlen is het contact met familieleden of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten essentieel. Zij kennen de cliënt immers het best. Op basis van die dialoog, gaan cliënten en begeleiders samen aan de slag. Wie continu op de hoogte wil worden gehouden, is welkom bij ons digitale cliëntportaal CarenZorgt.