1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » 
  5. Kind, jeugd & gezin
  6.  » Kinderdagcentra

Kinderdagcentra

Bent u op zoek naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor uw zoon of dochter? Dan kan één van de kinderdagcentra van De Zijlen, Maricja in Nuis, of Ilmarinen in Groningen misschien iets voor u betekenen.

Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja

Kinderdagcentrum Maricja is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, (vermoedelijke) verstandelijke en/of meervoudige beperking. Maricja is partner in ‘t Sterrenpad. In dit Inclusief  Kindcentrum werken een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en Maricja samen. Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. Het uitgangspunt is dat we kind-volgend zijn en denken in mogelijkheden. De kinderen worden spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling. De nadruk ligt op het aanleren van sociale, communicatieve en praktische vaardigheden.

Voor iedereen een plek

Kinderen ontwikkelen zich vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ze leren het meest door te ervaren en te doen, door het voorbeeld dat ze krijgen en door samen te spelen. Op ’t Sterrenpad ontmoeten kinderen van zorg en onderwijs elkaar. Ze spelen naast en met elkaar en beleven vieringen met elkaar. Kortom, de kinderen zijn van betekenis voor elkaar! Veel kinderen hebben een individueel maatje uit groep zeven of acht van de basisschool. Er zijn ook groepsmaatjes die activiteiten ondernemen met meerdere kinderen, zoals knutselen, een spelletje doen of voorlezen. Zo ontstaat er een band tussen kinderen met en zonder beperking. Op deze manier werken school en Maricja aan een samenleving waar voor iedereen plek is.

Ondersteuningsplan

Als een kind bij Maricja komt wordt gekeken welke groep het beste aansluit bij de beleving en hulpvragen van het kind.

De accenten binnen de diverse groepen variëren van belevingsgerichte (leer)ervaringen, tot schoolvoorbereidende leerervaringen en praktische leerervaringen die kunnen voorbereiden op volwassen dagbesteding.

Voor ieder kind wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden de doelen en de afspraken met ouders vastgelegd. De doelen worden vertaald in een dagprogramma. Een multidisciplinair team is betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Dat team bestaat uit begeleiders, de logopedist, de fysiotherapeut en de gedragsdeskundige.

Betrokkenheid en communicatie met ouders zijn heel belangrijk. Het delen van zorg voor een kind is immers een hele stap.

Meer weten of aanmelden?

Denkt u dat Maricja of Ilmarinen een fijne plek is voor uw kind? Neem dan contact met ons op om eens te komen kijken: Bel dan met Tsjikke Eelkema van het Cliëntservicepunt van De Zijlen: 0594-85 05 52.