1. Home
  2.  » 
  3. Wie zijn wij
  4.  » 
  5. De organisatie
  6.  » Raad van bestuur

Raad van bestuur

De Zijlen heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De voorzitter is Eric Zwennis.

Zoals vastgelegd in de zorgvisie is het realiseren van betekenis boven beperking richtinggevend. In goed overleg en in samenspel met de managers en leidinggevenden, de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht ontstaat het strategisch beleid. De input hiervoor wordt geleverd door onder meer cliënten, ouders en vertegenwoordigers, begeleiders, gedragsdeskundigen, locatiehoofden en ondersteuners.

De werkwijze van de raad van bestuur is vastgelegd in een reglement.

Lees hier het bestuursverslag van 2022.