1. Home
 2.  » 
 3. Wie zijn wij
 4.  » 
 5. Kwaliteit
 6.  » Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat is de meldcode?
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Meldcode bij De Zijlen
We gebruiken de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als er vermoedens zijn van:

 • huiselijk geweld
  Geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer. Degene die het geweld pleegt kan een (ex-)partner, gezinslid, familielid of een huisvriend zijn.
 • kindermishandeling
  Elke vorm van mishandeling (zowel psychisch als lichamelijk) die voor een minderjarige bedreigend of gewelddadig is.