1. Home
  2.  » 
  3. Nieuws
  4.  » Lancering expertisenetwerk VG en verslaving

Lancering expertisenetwerk VG en verslaving

maandag 23 oktober 2023 | Nieuws

Op 16 oktober is het expertisenetwerk VG en Verslaving gelanceerd. Alliade, De Zijlen, Trajectum, Vanboeijen en VNN bundelen in het expertisenetwerk hun krachten en kennis over de complexe VG- en LVB-doelgroepen met verslavingsproblematiek. De feestelijke lancering bleek meteen een waardevolle uitwisseling van concrete tips en ervaringen. “We moeten het niet meer hebben over iemand ‘doorverwijzen’, maar over iemand ‘in contact brengen met’. Eigenlijk zijn we met elkaar een heel groot team.”

Ruim 120 collega’s van alle vijf de organisaties waren aanwezig bij de lancering. Na een korte introductie van Laurent Jan van den Bogaard (Manager Zorg bij De Zijlen) en Melina Rakic (bestuurder bij Trajectum) werd duidelijk dat de nood hoog is: onze collega’s werken in een uitdagende omgeving. Zeker in de VG zijn er veel crisisgevallen, verhuizingen en uithuisplaatsingen. Heftige situaties, die mogelijk voorkomen kunnen worden. Vanuit dat perspectief stelde Trajectum zichzelf een jaar geleden de vraag: welke kennis en verbanden missen we? Hoe kunnen we de behoefte van cliënten verder verkennen? Met als doel om beter aan te sluiten en crisissituaties te voorkomen.

Het antwoord bleek het ophalen en delen van kennis. Samen weten we meer dan alleen. Zo werd het expertisenetwerk geboren. Vier VG-organisaties die meer willen weten over verslavingsproblematiek én een verslavingszorg die meer wil weten over de benadering van LVB-cliënten. Door casussen met elkaar te bespreken en intervisiemomenten te organiseren, leren we van elkaar. “We moeten ons verbinden, om zo onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen,” geeft Melina aan. Je kunt nooit alles in huis hebben. Dus is het nodig om gebruik te maken van elkaars expertise. Daar leer je zelf ook weer van.”

Na deze korte uitleg over het ontstaan en de relevantie van het netwerk, gaan we aan de slag in vier verschillende workshops: Motiverende gespreksvoering, een inhoudelijke sessie over verslaving, het behandelaanbod LVB en verslaving én een ervaringsdeskundige aan het woord. Er worden gelijk praktische handvatten uitgedeeld om direct mee aan de slag te gaan. “De beste hulpverlener staat naast én achter de cliënt,” vertelt een ervaringsdeskundige. “Het belangrijkste is om oprecht te luisteren. Cliënten hebben begrip en erkenning nodig om hulp serieus te kunnen nemen.”

Dit expertisenetwerk gaat om dóén. Dat is aan het eind van de ochtend wel duidelijk. “We hebben nu al een hele concrete opbrengst voor de benadering van onze cliënten. Dúrf het gesprek te voeren, met cliënten en met elkaar. En blijf nieuwsgierig. De kunst is om te ontlokken wat iemand motiveert en daar op aan te sluiten,” aldus dagvoorzitter Laurent Jan.

Met een gedeelde visie op de gewenste verbetering, gaan we stap voor stap op pad om deze samenwerking stevig neer te zetten. En als dat goed staat, zijn andere organisaties van harte welkom om ook aan te sluiten.

Eerste geslaagden certificatenroute

Eerste geslaagden certificatenroute

Gefeliciteerd! In januari 2024 hebben Nachella en Ilse als eerste leerlingen bij De Zijlen hun certificaten ontvangen voor de verkorte route. In september 2023 zijn ze gestart met de...

Nieuw logo De Zijlen

Nieuw logo De Zijlen

Sinds donderdag 11 januari 2024 heeft De Zijlen een nieuw logo met bijpassende huisstijl. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Sintmastee hebben bestuurder Eric Zwennis en voorzitter van de Cliëntenraad...