1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » 
  5. Aanmelden en dan?
  6.  » Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Cliënten die bij het wonen en werken worden begeleid door De Zijlen geven de kwaliteit van hun leven een ruime voldoende. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ben ik tevreden?’ dat begeleiders jaarlijks, samen met cliënten, uitvoeren.

Het algemene beeld  is dat cliënten een ruime voldoende geven aan hun ervaringen over kwaliteit van leven.

De thema’s waarover cliënt en begeleider in gesprek gingen gaan bijvoorbeeld de vragen: Hoe voel ik mij? Welke mensen ken ik? Wat wil ik leren? Leef ik gezond? Waar kies ik voor? En waar hoor ik bij?
Als er geen dialoog kan plaatsvinden, dan vinden er gesprekken plaats in teams en verwanten vanuit het perspectief van de cliënt.

De antwoorden en actiepunten uit het onderzoek vormen de start voor een kwaliteitsverbetering van elke individuele cliënt. Op basis van de uitkomsten kunnen bijvoorbeeld de doelen voor de komende periode worden gebaseerd. Die worden vervolgens vastgelegd in het zorgplan.

Jaarlijks maakt De Zijlen een kwaliteitsrapport. In dit rapport lees je hoe we bij De Zijlen het afgelopen jaar gewerkt hebben aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor onze cliënten. We vertellen wat goed ging,
maar we vertellen ook wat minder goed gelukt is.