1. Home
  2.  » 
  3. Op zoek naar zorg
  4.  » 
  5. Aanmelden en dan?
  6.  » Zorg en dienstverleningsovereenkomst

Zorg en dienstverleningsovereenkomst

Voordat iemand bij De Zijlen gaat wonen, werken of logeren, vindt er een startgesprek plaats. Dan wordt afgesproken wanneer iemand komt wonen of logeren. Wanneer iemand zorg en ondersteuning van De Zijlen krijgt, worden afspraken over de zorg en bijvoorbeeld afspraken over werk of dagbesteding gemaakt. Ook wordt afgesproken wat iemand wil bereiken in de toekomst en hoe hier samen aan wordt gewerkt. Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst en in het zorgplan. In de algemene voorwaarden van De Zijlen staat onder welke voorwaarden De Zijlen zorg en ondersteuning biedt. Zo is het voor iedereen duidelijk welke rechten en plichten alle partijen hebben. Klik hier voor ‘De algemene voorwaarden van De Zijlen in het kort’.

Uitleg zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZDO) met pictogrammen > pdf