Touwslager

Midden in een woonwijk in Sappemeer staat Trainingshuis Touwslager. Jongeren tussen 16 en 23 jaar wonen hier begeleid. Om bij Touwslager te kunnen wonen, heeft de jongere een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg, de jeugdwet of beschermd wonen.

Wat is trainingshuis?

In het trainingshuis worden jongeren begeleid in het vergroten van praktische en sociale vaardigheden. Zij leren deze vaardigheden om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Daarnaast zijn er uiteenlopende individuele begeleidings-vragen die zo goed mogelijk beantwoord worden. De begeleiding van het trainingshuis richt zich op wonen en ontwikkelen. Als er behandeling nodig is, wordt dit extern ingehuurd.

Wonen

De jongeren hebben allemaal een eigen zit-slaapkamer, die ze zelf mogen inrichten en waarin ze zich terug kunnen trekken als ze dat willen. Er wordt gewerkt in drie groepen van maximaal zeven jongeren. Per groep is er een huiskamer met open keuken.
Ondanks dat er groepsgewijs wordt geleefd, staat het individuele perspectief van de jongere voorop.
In de Touwslager is er de mogelijkheid gezamenlijk activiteiten te doen. Denk hierbij aan koken, gezamenlijk eten maar ook aan samen gamen of tv kijken in de huiskamer.

Begeleiding

De begeleidingsvraag van de jongere is het uitgangspunt van de geboden ondersteuning. De begeleidingsstijl is dialogisch en competentiegericht. Dit betekent dat de begeleider en de jongere, vanuit contact en gesprek, samen richting geven aan het perspectief van de jongere (dialogisch). Tevens ondersteunt de begeleiding de dagelijkse zaken van de jongere (competentiegericht).
De begeleiders zijn continu in de nabijheid. In de nacht is er een slaapdienst.

Dagindeling

Een goede dagelijkse invulling is van belang. Jongeren gaan naar school, stage, werk of naar dagbesteding. Als de jongere nog geen invulling van de dag heeft, dan wordt samen met de jongere gekeken naar een goede en passende invulling. Voor dagbesteding wordt gebruik gemaakt van werk en dagbesteding van De Zijlen. De interesse van de jongere is hierbij leidend.
Ook worden jongeren gemotiveerd om activiteiten buitenshuis op te zoeken, zoals sport, aansluiten bij een club of vereniging, etc.

Perspectief

Het wonen in een trainingshuis is tijdelijk. Wanneer de jong volwassene oud en/of vaardig genoeg is, zal hij/zij verhuizen naar een woonplek die past bij de vraag en perspectief. Dit kan zijn zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, of wonen binnen één van de locaties van De Zijlen of daarbuiten. Uitgangspunt is dat er zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de wens van de jongere.

Touwslager

Touwslager 30
9611 ME Sappemeer

Telefoon (0598) 698 020
E-mail: touwslager@compaz-jeugd.nl
Website: compaz-jeugd.nl