1. Home
 2.  » 
 3. Wie zijn wij
 4.  » 
 5. Onvrede, zorgen of klachten
 6.  » Ik ben vrijwilliger en heb onvrede, zorgen of een klacht. Wat kan ik doen?

Ik ben vrijwilliger en heb onvrede, zorgen of een klacht. Wat kan ik doen?

Wat is een klacht?

Een klacht is een tot uiting gebracht gevoel van onvrede of gekwetstheid dat een werknemer heeft wanneer hij van mening is dat hij niet op een rechtvaardige en redelijke manier is behandeld, dan wel van mening is dat een maatregel of situatie in strijd is met een bepaling in een wet, CAO, reglement, arbeidsovereenkomst, huisregel of met een algemeen aanvaarde gewoonte of gebruik. Een klacht kan betrekking hebben op het functioneren van een medewerker of (een deel van) de organisatie of de arbeidsomstandigheden.

Voor wie is deze klachtenprocedure?

Onder een medewerker wordt verstaan een persoon die een arbeidsrelatie heeft met De Zijlen. Hieronder vallen ook invalkrachten, stagiaires en vrijwilligers.

Welke stappen zijn mogelijk bij ontevredenheid of een klacht?

Medewerkersvertrouwenspersoon ondersteunt: heb je behoefte aan een gesprek, advies en eventuele begeleiding bij ontevredenheid of een klacht? Dan kan je één van de medewerkersvertrouwenspersonen inschakelen. Meer informatie over de medewerkersvertrouwenspersonen vind je in de folder.

 

Contactgegevens medewerkersvertrouwenspersonen

Mieke van ’t Hoog
Telefoon 06-10019331
E-mail mieke.hoog@dezijlen.nl
Peta Twijnstra
Externe vertrouwenspersoon
Peta Twijnstra
Tel: 058 – 74 40 022
Mail: info@burovertrouwenspersonen.nl

 

 

 • Praat erover
  Ontevredenheid of een klacht kan je het beste eerst bespreken met de persoon op wie dit betrekking heeft. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een oplossing.
  Bespreken met leidinggevende: Lukt bespreken met de persoon op wie betrekking heeft niet of ben je niet tevreden over de uitkomst? Bespreek het dan met de leidinggevende van de locatie en/of de manager en/of de raad van bestuur. Geprobeerd wordt om samen met jou naar een passende oplossing te zoeken.
 • Bespreken met leidinggevende
  Lukt bespreken met de persoon op wie betrekking heeft niet of ben je niet tevreden over de uitkomst? Bespreek het dan met de leidinggevende van de locatie en/of de manager en/of de raad van bestuur. Geprobeerd wordt om samen met jou naar een passende oplossing te zoeken.
 • Klacht indienen bij de klachtencommissie
  Ben je niet tevreden over wat de gesprekken hebben opgeleverd, of wil je deze stappen overslaan? Dan kan je een formele klacht indienen bij de klachtencommissie voor medewerkers. Ook hierbij kan de medewerkersvertrouwenspersoon ondersteunen. De klachtencommissie waarbij De Zijlen is aangesloten is de gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers.
  Er is een folder van de klachtencommissie. In het reglement van de klachtencommissie staat hoe de commissie werkt. Wil je een klacht indienen dan kan dit door een formulier in te vullen en naar de klachtencommissie te versturen.

Hier vind je het beleid voor vertrouwenspersonen en klachten van De Zijlen.