Behandel & Expertise Netwerk De Zijlen

  1. Home
  2.  » Behandel & Expertise Netwerk De Zijlen

Behandel & Expertise Netwerk (BEN)

De Zijlen wil steeds verder uitgroeien naar een expertorganisatie op verschillende gebieden. Juist vanwege onze expertise kunnen cliënten op hun eigen manier meedoen in de samenleving. En vanwege onze kennis en expertise kunnen cliënten met een intensieve zorgvraag goed ondersteund worden zodat ze hun eigen leven kunnen leiden. De Zijlen heeft alle kennis en expertise gebundeld in BEN.
BEN staat voor Behandel & Expertise netwerk van De Zijlen. We leveren multidisciplinaire behandelingen en dragen daarmee bij aan een betekenisvol leven van cliënten van De Zijlen.

 

Waar staan we voor?

We geven behandelad­viezen waarmee we bijdragen aan de juiste voorwaarden voor een goed leven voor onze cliënten. Dit doen we door directe behandeling van de cliënt. Maar ook door het ondersteunen van de begeleiders en verwant­en/vertegenwoordigers met onze specifieke kennis en expertise, zodat zij de cliënt goed leren kennen en goed kunnen begeleiden.

We kijken integraal naar de context van de cliënt en de (behandel)vragen die aan ons gesteld worden.
Onze kernwaarden zijn: kennis gedreven, verbindend, laagdrempelig en passievol.

 

Wie vormen BEN? 

Wij zijn een netwerk van behandelaren die vanuit verschillende disciplines samenwerken. Wij beschikken over gedragsdeskundigen, verpleegkundig specialisten, Arts Verstandelijke Gehandicapten, (antroposofische) huisarts, (antroposofische) verpleegkundigen, praktijkassistenten, audiologisch en psychologische testassis­tenten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtist, EMDR-therapeuten, SI therapeuten, psychomotorische therapeut, antroposofische therapeuten (euritmie) en muziektherapeuten. Daarnaast beschikken we over een afdeling Vorming&Educatie, audio/visuele ondersteuning en geestelijk verzorgers.

Door onze manier van werken zowel verbindend als dichtbij en door onze deskundigheid, dragen we bij aan een goed en betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klik hier voor meer informatie over de specifieke behandelexpertises.

 

Meer weten over BEN?

Wil je meer over ons of van een specifieke behandeldiscipline weten, neem contact op met 1 van de behandelaren of nodig behandelaren uit voor een teamoverleg. Zij vertellen graag meer. En lees ook onze brochure.